Cấp bảo vệ IP

Thứ hai - 24/09/2012 15:57 12630 0
Ingress Protection (IP) xếp hạng tiêu chuẩn kỹ thuật điện được phát triển bởi Ủy ban châu Âu ( CENELEC) (NEMA IEC 60529 Mức độ bảo vệ cung cấp bởi Enclosures - IP Mã), quy định cụ thể việc cấp bảo vệ với môi trường lớp bảo vệ an toàn.
IP Rating
IP Rating
[1] IP - Cấp bảo vệ được sử dụng để đánh giá chỉ định bảo vệ đối với môi trường
lớp bảo vệ an toàn điện của thiết bị điện

Ingress Protection (IP) xếp hạng tiêu chuẩn kỹ thuật điện được phát triển bởi Ủy ban châu Âu ( CENELEC) (NEMA IEC 60529 Mức độ bảo vệ cung cấp bởi Enclosures - IP Mã), quy định cụ thể việc cấp bảo vệ với môi trường lớp bảo vệ an toàn.

Cấp IP thường có hai (hoặc ba) số:
  1. Bảo vệ từ các đối tượng hoặc các vật liệu rắn
  2. Bảo vệ từ chất lỏng (nước)
  3. Bảo vệ chống lại các tác động cơ học (thường được bỏ qua, số thứ ba là không phải là một phần của IEC 60529)


Ví dụ - IP cấp


Với cấp IP IP 54, 5 mô tả các mức độ bảo vệ từ các vật thể rắn và 4 mô tả các mức độ bảo vệ từ chất lỏng.
Một "X" có thể được sử dụng cho một trong các chữ số nếu có chỉ có một lớp bảo vệ, tức là IPX1 địa chỉ bảo vệ chống lại giọt rơi xuống theo chiều dọc của nước ví dụ như ngưng tụ ...

 

IP số đầu tiên - Bảo vệ chống lại các vật thể rắn  

 
0 Không có bảo vệ đặc biệt
1 Bảo vệ chống lại các vật thể rắn lên đến 50 mm, ví dụ như tình cờ chạm vào bàn tay người.
2 Bảo vệ chống lại các vật thể rắn lên đến 12 mm, ví dụ như ngón tay người.
3 Bảo vệ chống lại các vật thể rắn trên 2,5 mm (các công cụ và dây điện).
4 Bảo vệ chống lại các vật thể rắn hơn 1 mm (công cụ, dây điện và dây điện nhỏ).
5 Bảo vệ chống lại bụi bẩn hạn chế (không có tiền gửi có hại).
6 Hoàn toàn được bảo vệ chống bụi.
 

IP số thứ hai - Bảo vệ chống lại chất lỏng

 
0 Không có bảo vệ.
1 Bảo vệ chống lại theo chiều dọc rơi giọt ngưng tụ ví dụ như nước.
2 Bảo vệ chống lại thuốc xịt trực tiếp của nước lên đến 15o theo chiều dọc.
3 Bảo vệ chống lại các thuốc xịt trực tiếp của nước lên đến 60o từ dọc .
4 Bảo vệ chống lại nước phun từ mọi hướng, hạn chế xâm nhập được phép.
5 Bảo vệ chống lại áp suất thấp máy bay phản lực của nước từ mọi hướng hạn chế xâm nhập.
6 Bảo vệ chống lại lũ lụt tạm thời của nước, ví dụ như sử dụng trên tàu sàn - hạn chế xâm nhập được phép.
7 Bảo vệ chống lại ảnh hưởng của ngâm từ 15 cm và 1 m.
8 Bảo vệ chống lại thời gian dài ngâm dưới áp lực.
 

IP số thứ ba - Bảo vệ chống lại các tác động cơ học (thường được bỏ qua, số thứ ba là không phải là một phần của IEC 60529)

 
0 Không có bảo vệ.
1 Bảo vệ chống lại tác động của 0,225 jun

(Ví dụ 150 g trọng lượng giảm cao từ 15 cm).
2 Bảo vệ chống lại tác động của 0,375 jun

(Ví dụ 250 g trọng lượng giảm cao từ 15 cm).
3 Bảo vệ chống lại tác động của 0,5 jun

(Ví dụ 250 g trọng lượng giảm cao từ 20 cm).
4 Bảo vệ chống lại tác động của 2,0 jun

(Ví dụ 500 g trọng lượng giảm cao từ 40 cm).
5 Bảo vệ chống lại tác động của 6,0 jun

(Ví dụ 1,5 kg trọng lượng giảm cao từ 40 cm).
6 Bảo vệ chống lại tác động của 20,0 jun

(Ví dụ như 5 kg trọng lượng giảm cao từ 40 cm).
 
 
Để thực hiện theo các yêu cầu nghiêm ngặt về
CE Marking các nhà sản xuất máy phù hợp với máy của họ với các bộ phận được chứng nhận theo EU (Liên minh châu Âu) và các tiêu chuẩn quốc tế.

 
ip-table.png


IP69K

Tiêu chuẩn Đức DIN 40050-9 mở rộng IEC 60529 Đánh giá hệ thống mô tả ở trên với một cấp đánh giá IP69K cho áp suất cao, nhiệt độ cao rửa xuống các ứng dụng
[5] như vậy không phải chỉ là bụi chặt chẽ (IP6X), nhưng cũng có thể chịu được áp suất cao và làm sạch hơi nước.


Kiểm tra theo quy định cụ thể một vòi phun nước được phun tại 80° C với 80-10
MPa (80-100bar) và tốc độ của dòng chảy 14-16L/min .
Vòi phun 10-5 cm từ các thiết bị thử nghiệm ở góc 0°, 40°, 60° và 90° cho mỗi 30 độ. Các thiết bị kiểm tra ngồi trên một bàn xoay quay một lần 12S (5
rpm
).

IP69K đặc điểm kỹ thuật thử nghiệm bước đầu đã được phát triển cho các phương tiện đường bộ, đặc biệt là những người mà cần thường xuyên làm sạch chuyên sâu (xe tải đổ, máy trộn xi măng, vv), nhưng cũng cho thấy sử dụng trong các lĩnh vực khác (ví dụ, ngành công nghiệp thực phẩm, các trung tâm rửa xe).


NEMA Đánh giá

 
Mã IP Min.
Đánh giá Vỏ NEMA để đáp ứng luật IP
IP20 1
IP54 3
IP65 4, 4X
IP67 6
IP68 6P

Hoa Kỳ Các Nhà Sản Xuất Điện Quốc gia (NEMA) cũng công bố xếp hạng bảo vệ tương tự như hệ thống đánh giá cấp IP được xuất bản bởi Ủy ban điện tử quốc tế (IEC).
Tuy nhiên, nó cũng đặt lệnh sản phẩm tính năng khác không được cung cấp giải quyết bằng mã số IP, chẳng hạn
như chống ăn mòn , đệm lão hóa, và thực tiễn xây dựng . Như vậy, trong khi nó có bản đồ Mã IP Cấp NEMA  đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn luật IP, nó không phải là có thể bản đồ NEMA xếp hạng mã số IP, là Bộ luật IP không ủy quyền yêu cầu bổ sung. Bảng trên cho thấy sự đánh giá NEMA tối thiểu đáp ứng được một mã số IP nhất định, nhưng chỉ có thể được sử dụng theo cách đó, không để bản đồ IP NEMA. [ 6]
Bắc Mỹ bao vây hệ thống đánh giá được quy định tại
NEMA 250, UL 50 UL 508 và CSA C22.2 ° N. 94.

[2] Tìm hiểu về các chi tiết kỹ thuật NEMA.

Hiệp hội các nhà sản xuất điện quốc gia (NEMA cho ngắn) đã phát triển một loạt các tiêu chuẩn cho các thiết bị điện và điện tử. Để biết thêm thông tin chuyên sâu về tiêu chuẩn NEMA Xuất bản 250, xin vui lòng truy cập Hiệp hội các nhà sản xuất điện quốc gia trang web tại
:
http://www.nema.org/

Dưới đây là danh sách các tiêu chuẩn một phần LCD của chúng tôi tuân thủ.

NEMA 4.

Loại 4 bảo vệ chủ yếu là dành cho sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời chủ yếu để cung cấp một mức độ bảo vệ chống bụi và mưa gió chịu, bắn tung tóe nước và ống đạo nước và không bị hư hại bởi sự hình thành của băng trên lớp bảo vệ. Chúng không phải là nhằm mục đích cung cấp chống lại điều kiện như ngưng tụ nội bộ hoặc đóng băng nội bộ .

NEMA 4X.

Loại 4X bảo vệ được dành cho sử dụng trong nhà và ngoài trời. Cung cấp một mức độ bảo vệ chống ăn mòn, chịu gió bụi và mưa, nước bắn tung tóe, và ống đạo nước; và không bị hư hại bởi sự hình thành của băng trên bao vây. Chúng không có ý định để cung cấp sự bảo vệ chống lại các điều kiện như ngưng tụ nội bộ hoặc đóng băng nội bộ.

NEMA 12.

Loại 12 bảo vệ được dành cho sử dụng duy nhất trong nhà, chủ yếu là để cung cấp một mức độ bảo vệ đối với lưu thông bụi, giảm bụi bẩn, và nhỏ giọt chất lỏng ăn mòn không. Chúng không có ý định cung cấp sự bảo vệ chống lại các điều kiện như ngưng tụ nội bộ .

NEMA 13.
Loại 13 bảo vệ được dành cho sử dụng duy nhất trong nhà, chủ yếu là để cung cấp một mức độ bảo vệ chống lại lint, bụi, phun dầu, nước và chất lỏng làm nguội ăn mòn không. Chúng không có ý định cung cấp bảo vệ chống lại các điều kiện như ngưng tụ nội bộ.

LCD bảo vệ toàn cầu đã chấp nhận đính kèm các tiêu chuẩn ngành công nghiệp NEMA để đảm bảo sản phẩm chất lượng cao cung cấp so sánh điểm chuẩn cho các khách hàng.

So sánh giữa các số NEMA loại bảo vệ và phân loại IEC chỉ định bảo vệ.
NEMA Enclosure so sánh giữa IP và NEMA.
NEMA 4 và 4X          IP56
NEMA 12                   IP52
NEMA 13                   IP54

NEMA là sử dụng chủ yếu ở Mỹxếp hạng cấp IP được sử dụng ở châu Âu.

Tác giả: Hoa Sen Vàng

Nguồn tin: IP standard international news

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

quang cao can dien tu
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây