Chức năng sử dụng thuận tiện với cân điện tử Shimadzu

Thứ tư - 15/10/2014 14:14 3830 0
Cân điện tử Shimadzu khả năng để đáp ứng với yêu cầu của người sử dụng thuận tiện cân kỹ thuật được sử dụng như một cân đếm, thay đổi chiều dài thanh trang thái theo trọng lượng,chức năng tính toán trọng lượng riêng,...
Chức năng sử dụng thuận tiện với cân điện tử Shimadzu
Cùng Hoa Sen Vàng tìm hiểu Các chức năng khác để đảm bảo sử dụng thuận tiện hơn khi thao tác cân điện tử Shimadzu

Shimadzu balances have been designed with on-site measurement in mind in response to users' requests for convenient on-hand functions. (Cân điện tử Shimadzu đã được thiết kế trên đo lường trong khả năng để đáp ứng với yêu cầu của người sử dụng thuận tiện cho chức năng trên tay


Windows®Direct

Windows®Direct
This Shimadzu-exclusive function allows measurement data to be imported to Excel and other Windows® applications. The interface and import software is already built-in, so all you have to do is to connect by just one cable. No fixing of attachments or troublesome software installation is required whatsoever. (Compatible with Windows® f-rom Windows® 95 onwards. Excluding CE.)

There has been an increasing demand for uploading balance data to a PC to avoid re-entry mistakes and to save labor. Windows® Direct is a completely new function for entering data just as if you were typing on the keyboard. No special hardware is required on the PC.

Features

- Data can be imported directly to Excel and other applications running on Windows®.
- No special software needs to be installed whatsoever.
- This function can be used right away even on PCs without a CD-ROM drive or floppy disk drive if it has a serial port. No need to worry about software compatibility problems.

- Windows®2000 and XP supported.
    * For details on Windows®Vista and Windows®7 support, see Support Information below.

- No more re-entry mistakes means considerable improvements in data reliability.
 

Windows®Direct

Shimadzu chức năng độc quyền này cho phép dữ liệu đo lường được nhập vào Excel và các ứng dụng Windows khác. Giao diện nhập phần mềm đã được xây dựng sẵn, vì vậy tất cả bạn phải làm là kết nối bởi chỉ cần một cáp. Không sửa chữa các file đính kèm hoặc cài đặt phần mềm rắc rối là không cần thiết nào. (Tương thích với Windows từ Windows 95 trở đi. Ngoại trừ CE).

Hiện đã có một nhu cầu ngày càng tăng cho tải lên dữ liệu cân bằng với một máy tính để tránh những sai lầm tái nhập và để tiết kiệm lao động. Windows trực tiếp là một chức năng hoàn toàn mới cho nhập dữ liệu giống như khi bạn đã trên bàn phím. Không có phần cứng đặc biệt là cần thiết trên máy tính.


Các tính năng

- Dữ liệu có thể được nhập khẩu rực tiếp sang Excel và các ứng dụng khác đang chạy trên Windows.
- Không có phần mềm đặc biệt cần được cài đặt nào.
- Chức năng này có thể được sử dụng ngay lập tức, ngay cả trên máy tính mà không có một ổ đĩa CD-ROM hoặc ổ đĩa mềm nếu nó có một cổng nối tiếp. Không cần phải lo lắng về vấn đề tương thích phần mềm.
- Windows®2000 và XP hỗ trợ.
     * Để biết chi tiết về Windows®Vista Windows®7 hỗ trợ, xem thông tin hỗ trợ bên dưới.
- Không có sai lầm nhiều hơn tái nhập có nghĩa là cải thiện đáng kể về độ tin cậy dữ liệu.

 


Shimadzu Top loading balances in the world
 

Menu Operation Key — Easy-to-Operate Key Layout

Easy operation key
Keys exclusively for menu operations have been set aside f-rom the measurement keys. Menus can be operated intuitively using the cross cursor key. (Các phím dành riêng cho các hoạt động trình đơn đã được đặt sang một bên từ các phím đo. Thực đơn có thể được vận hành trực giác sử dụng phím con trỏ chéo.)
 


Tx/ txb
 

Easy Setting - Just Right for Your Weighing Application

Smart Setting
During operation, if you want to make display slightly more stable or, al-ternatively, want to improve the response speed, you can make single-step adjustments without interrupting measurement. A special indicator for instantly showing adjustment status is also provided. (Trong quá trình hoạt động, nếu bạn muốn làm cho màn hình hiển thị hơi ổn định hơn hoặc, cách khác, muốn cải thiện tốc độ phản ứng, bạn có thể thực hiện điều chỉnh một bước mà không gián đoạn đo lường. Một chỉ báo đặc biệt cho ngay lập tức hiển thị tình trạng điều chỉnh cũng được cung cấp.)
 

TX/TXB

 

Built-in RS-232C Interface

RS-232C interface
The RS-232C interface is built-in as standard. When connecting to the PC, there is no need to prepare or attach a separate interface. (Giao diện RS-232C được xây dựng trong tiêu chuẩn. Khi kết nối với máy tính, không có nhu cầu để chuẩn bị hoặc đính kèm một giao diện riêng biệt.)

 
an image of interface port
 

Piece Counting Mode (Counting Scale)

Piece Counting Mode
A built-in piece counting function enables the balance to be used as a counting scale (piece counter, piece scale). (Một tích hợp chức năng mảnh đếm cho phép cân kỹ thuật được sử dụng như một cân đếm (piece truy cập, quy mô mảnh).)Analog Bar Graph Display

Analog Bar Graph Display
The bar length changes according to the weight. A very handy function since it allows you to see at a glance how much more can be placed on the balance for weighing. (Những thay đổi chiều dài thanh trang thái theo trọng lượng. Một chức năng rất tiện dụng vì nó cho phép bạn nhìn thấy trong nháy mắt như thế nào nhiều hơn nữa có thể được đặt lên cán cân để cân.)Specific Gravity Measurement

Specific Gravity Measurement
A built-in specific gravity calculation function allows the balance to also act as a hydrometer by adding on the optional specific gravity measurement kit. (Một chức năng tính toán trọng lượng riêng được xây dựng-in cho phép sự cân bằng cũng hoạt động như một tỷ trọng kế bằng cách thêm vào bộ đo lực hấp dẫn tùy chọn cụ thể.)


Standard Below-Weigh Hook Installed

Standard Below Weigh Hook Installed
A hook for suspending the bottom dish f-rom the bottom of the balance is provided as standard. (Một móc để đình chỉ các món ăn dưới từ dưới cùng của sự cân bằng được cung cấp như là tiêu chuẩn.)
 


Interval Timer

Interval Timer
Data can be automatically output at preset time intervals within the range 1 sec to 99 mins 59 secs in accordance with the balance's internal clock. (Dữ liệu có thể được tự động đầu ra tại các khoảng thời gian định trước trong khoảng 1 giây đến 99 phút 59 giây theo đồng hồ sinh học của sự cân bằng.)Auto Print

Auto Print
Automatically outputs data as each measurement is made. Combination with WindowsDirect cre-ates a handy weigh-and-record system. (Tự động kết quả đầu ra dữ liệu như là mỗi lần đo được thực hiện. Kết hợp với WindowsDirect tạo ra một hệ thống cân ghi lại tiện dụng.)Comparator (Pass/Fail Judgment)

Checkweighing
Setting the upper and lower limit values in advance allows pass, proper weight or underweight states to be displayed according to the sample weight. Output is via the relay contact signal and is notified by a buzzer. (optional) (
Thiết lập các giá trị giới hạn trên và dưới trước cho phép vượt qua, trọng lượng thích hợp hoặc các quốc gia cân được hiển thị theo trọng lượng mẫu. Đầu ra là thông qua các tín hiệu liên lạc relay và được thông báo bởi một bộ rung. (không bắt buộc)


Battery Drive

Battery Drive
The balance can also be used outdoors or in other places without a power supply by connecting dry cells or an external battery (optional). (Sự cân bằng cũng có thể được sử dụng ngoài trời hoặc ở những nơi khác mà không có một nguồn cung cấp năng lượng bằng cách kết nối các tế bào khô hoặc pin bên ngoài (tùy chọn).)


Buzzer Support

Buzzer Support
Pass/fail judgment results such as right weight, over- and underweight are notified by sounding of a buzzer. (Comparator Buzzer (option) required) Vượt qua / không kết quả đánh giá như trọng lượng đúng, quá mức và nhẹ cân sẽ được thông báo bằng âm thanh của một bộ rung. (Sánh Buzzer (tùy chọn) bắt buộc)Peak Detection

Peak Detection
This function detects and holds the balance's min. and max. indicated values. This can be used for simple fracture, tensile and compression tests. (Chức năng này phát hiện và giữ phút của sự cân bằng. và tối đa. giá trị chỉ định. Điều này có thể được sử dụng để kiểm tra vết nứt, độ bền kéo và nén đơn giản.)Built-in Animal Measurement Mode

Built-in Animal Measurement Mode
The weight of mice, rats, rabbits, and various other small animals can be measured. Stable indications can be obtained even if the animal moves. (Trọng lượng của những con chuột, chuột, thỏ nhiều động vật nhỏ khác có thể đo được. Ổn định chỉ có thể đạt được ngay cả khi di chuyển của động vật.)Stacking Measurement

Stacking Measurement
This function comes in handy when preparing multiple types of samples by weighing them one at a time. (Chức năng này có ích trong khi chuẩn bị nhiều loại mẫu bằng cách cân chúng cùng một lúc.)LCD with Backlight

LCD with Backlight
Weighing is possible, of course, in dark places, and measurement over a prolonged period of time at the regular work site can be performed without your eyes tiring. (Vật liệu xây dựng là có thể, tất nhiên, ở những nơi tối, và đo lường trong một thời gian dài của thời gian tại nơi làm việc thường xuyên có thể được thực hiện mà không có đôi mắt của bạn mệt mỏi.)


All-metal Housing

All the housing parts are made of metal for high durability of components and quality of exterior case. (Tất cả các phần nhà ở được làm bằng kim loại với độ bền cao của các thành phần và chất lượng của trường hợp bên ngoài.)For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.

This page may contain references to products that are not available in your country. -  Please contact us to check the availability of these products in your country.
(hoasenvang) Trang này có thể chứa các tài liệu tham khảo cho các sản phẩm không có sẵn trong đất nước của bạn. - Hãy liên hệ với chúng tôi để kiểm tra sự sẵn có của các sản phẩm này ở nước bạn.

# tất cả thông số - tham số hình ảnh thuộc quyền sở hữu của nhà sản xuất.

 

Tác giả: Hoa sen vàng

Nguồn tin: Shimadzu weighing function technology

Tổng số điểm của bài viết là: 31 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

quang cao can dien tu
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây