Tìm tải trọng cân điện tử
Mettler Toledo Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử


    •  
  • Mettler Toledo Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử

  • 14-12-2011 08:57:08 AM
  • Mettler Toledo Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạngSố lượng dự kiến: 1 Bộ
4.0 5177 lượt

labels-tem-nhan-can-dien-tu-5-1.jpg

Toledo   
315, 317 and 355 Label Scales
  8425, 8450, 8460 325 Label Scales
  350 Label Scales
  8442 Label Scales


Nhãn dán - chuyên dùng cho cân điện tử in nhãn trong nhiều ứng dụng
Dễ dàng tìm thấy các loại tem và nhãn Decal sử dụng cho các loại máy in và cân điện tử có sẵn máy in (in nhiệt) tại Hoa Sen Vàng, vui lòng liên hệ nếu loại tem nhãn decal bạn chưa tìm thấy tại đây. !

---

 
Tìm theo hãng cân --> Mettler Toledo 315, 317, and 355 Scale Labels 


315, 317 UL 2.1" UPC ID #:  RT416
 
Label Size (W x L):   2.625” x 2.07 Case Weight (lbs):   31
Labels per Roll:   4,000 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
315, 317 ET 2.4" Blank ID #:  RT453B
 
Label Size (W x L):   2.625” x 2.375 Case Weight (lbs):   31
Labels per Roll:   3,800 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
315, 317 ET 2.4" UPC Deli ID #:  RT453D
 
Label Size (W x L):   2.625” x 2.375 Case Weight (lbs):   31
Labels per Roll:   3,800 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
315, 317 ET 2.4" UPC, Safe Handling ID #:  RT453S
 
Label Size (W x L):   2.625” x 2.375 Case Weight (lbs):   31
Labels per Roll:   3,800 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
315, 317  ET  3.3" Blank ID #:  RT455B
 
Label Size (W x L):   2.625” x 3.312 Case Weight (lbs):   31
Labels per Roll:   2,700 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
315, 317 ET 3.3" UPC, 10 Line Ingredient ID #:  RT455D
 
Label Size (W x L):   2.625” x 3.312 Case Weight (lbs):   31
Labels per Roll:   2,700 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
315, 317 ET 3.3" UPC, Ingredient, Safe Handling ID #:  RT455S
 
Label Size (W x L):   2.625” x 3.312 Case Weight (lbs):   31
Labels per Roll:   2,700 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
315, 317 ET 4.2" Blank ID #:  RT445B
 
Label Size (W x L):   2.625” x 4.25 Case Weight (lbs):   31
Labels per Roll:   2,100 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
315, 317 ET 4.2" UPC, Bakery - Deli ID #:  RT445
 
Label Size (W x L):   2.625” x 4.25 Case Weight (lbs):   31
Labels per Roll:   2,100 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
315, 317, 355 ET 5.1" Blank ID #:  RT476B
 
Label Size (W x L):   2.625” x 5.125 Case Weight (lbs):   33
Labels per Roll:   1,800 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
315, 317, 355 ET 5.1" Bakery Ingredient ID #:  RT476
 
Label Size (W x L):   2.625” x 5.125 Case Weight (lbs):   33
Labels per Roll:   1,800 Rolls per Case:   5
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tìm theo hãng cân --> Mettler Toledo 8425, 8450, 8460325 Scale Labels

8425, 8450325 UL 2.1” UPC ID #:  RT425
 
Label Size (W x L):   2.625” x 2.073 Case Weight (lbs):   23
Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8425, 8450325 ET 2.4” Blank ID #:  RT451B
 
Label Size (W x L):   2.625” x 2.375 Case Weight (lbs):   25
Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8425, 8450, 8460325 ET 2.4” UPC Deli ID #:  RT451D
 
Label Size (W x L):   2.625” x 2.375 Case Weight (lbs):   25
Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8425, 8450, 8460325 ET 2.4” UPC Safe Handling ID #:  RT451S
 
Label Size (W x L):   2.625” x 2.375 Case Weight (lbs):   25
Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8425, 8450, 8460325 ET 3.3” Blank ID #:  RT427B
 
Label Size (W x L):   2.625” x 3.312 Case Weight (lbs):   27
Labels per Roll:   375 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8425, 8450, 8460325 ET 3.3” Blank ID #:  RT427D
 
Label Size (W x L):   2.625” x 3.312 Case Weight (lbs):   27
Labels per Roll:   375 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8425, 8450, 8460325 ET 3.3” UPC Safe Handling ID #:  RT427S
 
Label Size (W x L):   2.625” x 3.312 Case Weight (lbs):   27
Labels per Roll:   375 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  5+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

   
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8425, 8450, 8460325 ET 4.2” Blank ID #:  RT446B
 
Label Size (W x L):   2.625” x 4.25 Case Weight (lbs):   28
Labels per Roll:   300 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

   
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8425, 8450, 8460325 ET 4.2” UPC  Bakery - Deli ID #:  RT446D
 
Label Size (W x L):   2.625” x 4.25 Case Weight (lbs):   28
Labels per Roll:   300 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

     
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8425, 8450, 8460325 ET 5.1” Blank ID #:  RT449B
 
Label Size (W x L):   2.625” x 5.125 Case Weight (lbs):   28
Labels per Roll:   250 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

     
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8425, 8450, 8460325 ET 5.1” Bakery Ingredient, with or without Perf. ID #:  RT465
 
Label Size (W x L):   2.625” x 5.125 Case Weight (lbs):   28
Labels per Roll:   250 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

     
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8425, 8450, 8460325 Continuous Strip ID #:  RT440
 
Label Size (W x L):   2.72” x 1020 Case Weight (lbs):   25
Labels per Roll:     Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tìm theo hãng cân --> Mettler Toledo 350 Scale Labels


 
350 2.4” Blank ID #:  RT429B
 
Label Size (W x L):   2.625” x 2.375 Case Weight (lbs):   32
Labels per Roll:   1,000 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
350 2.4” Deli ID #:  RT429D
 
Label Size (W x L):   2.625” x 2.375 Case Weight (lbs):   32
Labels per Roll:   1,000 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
350 2.4” Safe Handling ID #:  RT429S
 
Label Size (W x L):   2.625” x 2.375 Case Weight (lbs):   32
Labels per Roll:   1,000 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
350 3.3” Blank ID #:  RT430B
 
Label Size (W x L):   2.625” x 3.312 Case Weight (lbs):   32
Labels per Roll:   750 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
350 3.3” UPC, 10 Line Ingredient ID #:  RT430D
 
Label Size (W x L):   2.625” x 3.312 Case Weight (lbs):   32
Labels per Roll:   750 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
350 4.2” Blank ID #:  RT447B
 
Label Size (W x L):   2.625” x 4.25 Case Weight (lbs):   32
Labels per Roll:   600 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
350 4.2” 20 Line Ingredient or 10 Line Ingredient + 10 Line Nutrition ID #:  RT447D
 
Label Size (W x L):   2.625” x 4.25 Case Weight (lbs):   32
Labels per Roll:   600 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
350  Continuous Strip ID #:  RT440L
 
Label Size (W x L):   2.72” x 2520 Case Weight (lbs):   32
Labels per Roll:     Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 


 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tìm theo hãng cân --> Mettler Toledo 8442 Scale Labels

 
8442 ET 1.9" (50mm) Blank ID #:  RT482B
 
Label Size (W x L):   2.3” x 1.96" Case Weight (lbs):   27
Labels per Roll:   1,120 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8442 ET 2.4” (60mm) Blank ID #:  RT481B
 
Label Size (W x L):   2.3” x 2.375" Case Weight (lbs):   27
Labels per Roll:   925 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8442 ET 2.4” (60mm) UPC, Ingredient ID #:  RT481D
 
Label Size (W x L):   2.3” x 2.375" Case Weight (lbs):   27
Labels per Roll:   925 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8442 ET 2.4” (60mm) UPC, Safe Handling ID #:  RT481S
 
 

Label Size (W x L):   2.3” x 2.375" Case Weight (lbs):   27
Labels per Roll:   925 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-4 case
Custom:  5+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8442 ET 3.3” Blank ID #:  RT484B
 
Label Size (W x L):   2.313” x 3.312" Case Weight (lbs):   27
Labels per Roll:   675 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8442 ET 3.3” UPC, Ingredient ID #:  RT484D
 
Label Size (W x L):   2.313” x 3.312" Case Weight (lbs):   27
Labels per Roll:   675 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8442 ET 3.3” UPC, Ingredient, Safe Handling ID #:  RT484S
 
Label Size (W x L):   2.313” x 3.312" Case Weight (lbs):   27
Labels per Roll:   675 Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
label-hoa-sen-vang1.png

Đánh giá sản phẩm

 

WP--23
quang cao can dien tu
 
Tìm sản phẩm nhanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây