Tìm tải trọng cân điện tử
Digi Scale Labels - Nhãn dán sản phẩm đóng gói


    •  
  • Digi Scale Labels - Nhãn dán sản phẩm đóng gói

  • 13-12-2011 09:38:34 PM
  • Digi Scale Labels - Nhãn dán cân điện tử chuyên sử dụng cho cân - kích thước theo yêu cầu - mẫu mã tự do thiết kế - màu sắc đa dạngSố lượng dự kiến: 1 Bộ
4.0 5031 lượt 
SM-15/25/40/60/70/90 Label Scales
Digi DP-110, DP-120, and DP-121 Label Scales
  DPS-2600, DPS-6000/6084 Label Scales

Nhãn dán - chuyên dùng cho cân điện tử in nhãn trong nhiều ứng dụng
Dễ dàng tìm thấy các loại tem và nhãn Decal sử dụng cho các loại máy in và cân điện tử có sẵn máy in (in nhiệt) tại Hoa Sen Vàng, vui lòng liên hệ nếu loại tem nhãn decal bạn chưa tìm thấy tại đây. !

---
Tìm theo hãng cân --> Digi SM Series Scale Labels   

SM-15 UPC (thông dụng) ID #:  RD343
 
Label Size (W x L):   40mm x 62mm Case Weight (lbs):   14
  Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   25
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nh
ất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mentronic 40/60, SM-25, SM-70 UPC (thông dụng) ID #:  Ri341
 
Label Size (W x L):   40mm x 62mm Case Weight (lbs):   16
  Labels per Roll:   1,000 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-25, SM-60i, SM-70 120mm Blank Ingredient (có đường gạch đen) ID #:  RD342B
 
Label Size (W x L):   40mm x 120mm Case Weight (lbs):   16
  Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-25, SM-60i, SM-70 UPC, Ingredient (có đường gạch đen) ID #:  RD342
 
Label Size (W x L):   40mm x 120mm Case Weight (lbs):   16
  Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-70 Narrow Continuous Strip (cuộn in liên tục) ID #:  RD370
 
Label Size (W x L):   42mm x 2520 Case Weight (lbs):   23
  Labels per Roll:     Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-70 Wide Continuous Strip (cuộn in liên tục) ID #:  RD371
 
Label Size (W x L):   60mm x 2520 Case Weight (lbs):   32
  Labels per Roll:     Rolls per Case:   20
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-90 UPC, Ingredient (có đường gạch đen) ID #:  RD34i
 
Label Size (W x L):   40mm x 120mm Case Weight (lbs):   18
  Labels per Roll:   375 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 
 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-25, SM-70 UPC (thông dụng) ID #:  RD363
 
Label Size (W x L):   60mm x 43mm Case Weight (lbs):   24
  Labels per Roll:   1,500 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-90 UPC (thông dụng) ID #:  RD362
 
Label Size (W x L):   60mm x 43mm Case Weight (lbs):   23
  Labels per Roll:   1,050 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available. 
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-25, SM-70 80mm Blank (khung trơ ) ID #:  RD360B
 
Label Size (W x L):   60mm x 80mm Case Weight (lbs):   23
  Labels per Roll:   750 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-25, SM-70 80mm UPC, Safe Handling (kiểu khuyến cáo - an toàn) ID #:  RD360S
 
Label Size (W x L):   60mm x 80mm Case Weight (lbs):   23
  Labels per Roll:   750 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-90 80mm Blank (khung trơ) ID #:  RD376B
 
Label Size (W x L):   60mm x 80mm Case Weight (lbs):   18
  Labels per Roll:   580 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-90 80mm UPC, Safe Handling (kiểu khuyến cáo - an toàn) ID #:  RD376S
 
Label Size (W x L):   60mm x 80mm Case Weight (lbs):   18
  Labels per Roll:   580 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-15i, SM-25, SM-70 UPC, 95mm Blank, with or without Perf. ID #:  RD355B
 
Label Size (W x L):   60mm x 95mm Case Weight (lbs):   27
  Labels per Roll:   665 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-90 UPC, 95mm Blank, with or without Perf. ID #:  RD379B
 
Label Size (W x L):   60mm x 95mm Case Weight (lbs):   20
  Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SM-2, SM-70 133mm Blank, with or without Perf. ID #:  RD358
 
Label Size (W x L):   60mm x 133mm Case Weight (lbs):   23
  Labels per Roll:   475 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tìm theo hãng cân --> Digi DP Series Scale Labels

DP-110 92mm Blank Ingredient ID #:  RD356
 
Label Size (W x L):   40mm x 92mm Case Weight (lbs):   16
  Labels per Roll:   650 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DP-110 Type 3 120mm Blank Ingredient ID #:  RD342B
 
Label Size (W x L):   40mm x 120mm Case Weight (lbs):   16
  Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DP-110 UPC, Ingredient ID #:  RD342
 
Label Size (W x L):   40mm x 120mm Case Weight (lbs):   16
  Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DP-110 UPC, Ingredient ID #:  RD342M
 
Label Size (W x L):   40mm x 120mm Case Weight (lbs):   16
  Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DP-120 43mm UPC ID #:  RD362
 
Label Size (W x L):   60mm x 43mm Case Weight (lbs):   23
  Labels per Roll:   1,050 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DP-120, DP-121 80mm Blank ID #:  RD376B
 
Label Size (W x L):   60mm x 80mm Case Weight (lbs):   18
  Labels per Roll:   580 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DP-120, DP-121 80mm UPC, Safe Handling ID #:  RD376S
 
Label Size (W x L):   60mm x 80mm Case Weight (lbs):   18
  Labels per Roll:   580 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DP-120, DP-121 80mm Blank ID #:  RD360B
 
Label Size (W x L):   60mm x 80mm Case Weight (lbs):   23
  Labels per Roll:   750 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DP-120; DP-121 80mm UPC, Safe Handling ID #:  RD360S
 
Label Size (W x L):   60mm x 80mm Case Weight (lbs):   23
  Labels per Roll:   750 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DP-120, DP-121 95mm Blank, with or without Perf. ID #:  RD379B
 
Label Size (W x L):   60mm x 95mm Case Weight (lbs):   20
  Labels per Roll:   500 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DP-120, DP-121 95mm Blank, with or without Perf. ID #:  RD355B
 
Label Size (W x L):   60mm x 95mm Case Weight (lbs):   27
  Labels per Roll:   665 Rolls per Case:   15
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DP-120, DP-121 133mm Blank, with or without Perf. ID #:  RD358
 
Label Size (W x L):   60mm x 133mm Case Weight (lbs):   23
  Labels per Roll:   475 Rolls per Case:   30
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tìm theo hãng cân --> Digi DPS Series Scale Labels

DPS-6000, DPS-6084 UPC (3” core) ID #:  RD345-3
 
Label Size (W x L):   60mm x 43mm Case Weight (lbs):   14
  Labels per Roll:   3,240 Rolls per Case:   3
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DPS-6000, DPS-6084 UPC (1-1/2” core) ID #:  RD345
 
Label Size (W x L):   60mm x 43mm Case Weight (lbs):   15
  Labels per Roll:   4,000 Rolls per Case:   3
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DP-120, DP-121 80mm UPC, Safe Handling (3” core) ID #:  RD349-18
 
Label Size (W x L):   60mm x 80mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   1,800 Rolls per Case:   3
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DPS-2600, DPS-6000 80mm UPC, Safe Handling (1-1/2” core) ID #:  RD349
 
Label Size (W x L):   60mm x 80mm Case Weight (lbs):   15
  Labels per Roll:   2,175 Rolls per Case:   3
Quantity
Stock:      1-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 

 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DPS-6000 95mm Blank, with or without Perf. (3” core) ID #:  RD350B
 
Label Size (W x L):   60mm x 95mm Case Weight (lbs):   13
  Labels per Roll:   1,500 Rolls per Case:   3
Quantity
Stock:      5-9 case
Custom:  10+ cases
Custom:  10+ cases
  Price: Ask  
 
Liên hệ ngay Hoa Sen Vàng để có giá tốt nhất / Contact us for delivered and detail.
Kích thước tiêu chuẩn - Kích thước theo yêu cầu / Standard size or customer size available.
 


Đánh giá sản phẩm

 

WP--23
quang cao can dien tu
 
Tìm sản phẩm nhanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây